niedziela, 21 lipca 2024
BOŚ Bank logo

Bank Ochrony Środowiska został nagrodzony za najlepsze zielone rozwiązania bankowe w Europie Środkowo-Wschodniej w 2021r. Jury CFI.co szczególnie doceniło BOŚ za finansowanie projektów, które wywierają pozytywny wpływ na środowisko, co przekłada się na istotny zielony portfel kredytowy banku. Ważne dla przyznania wyróżniania były również ambitne plany wyrażone w nowej strategii rozwoju.

Komisja złożona z jurorów i redaktorów prestiżowego, międzynarodowego magazynu na temat biznesu, ekonomii i finansów CFI.co (Capital Finance International), przyznała Bankowi Ochrony Środowiska nagrodę w kategorii Najlepsze zielone rozwiązania bankowe w Europie Środkowo-Wschodniej 2021 (Best Green Banking Solutions CEE 2021). Nagroda przyznawana jest w oparciu o szeroki zakres kryteriów, do których należą m.in. funkcjonowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promowanie produktów finansowych o dużym i pozytywnym wpływie społecznym, prowadzenie działań CSR czy transparentna komunikacja z rynkiem.

BOŚ Bank obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia, a jego misja przez dziesięciolecia pozostała niezmienna – innowacyjne i skuteczne wspieranie zielonej transformacji. Bank obsługuje klientów korporacyjnych i detalicznych, koncentrując się na opracowywaniu nowoczesnych produktów finansowych stworzonych dla wsparcia rozwoju gospodarki w oparciu o ekologiczne rozwiązania. BOŚ oferuje specjalistyczne kredyty, aby pomóc klientom we wdrażaniu rozwiązań w zakresie czystej energii oraz zakupie lub leasingu pojazdów bezemisyjnych.  Bank postrzega przejście w kierunku ekologicznej gospodarki jako najważniejsze z globalnych wyzwań, ale również jako jedną z największych szans inwestycyjnych dla Polski. Dzięki temu polska gospodarka będzie miała szansę na kompleksową modernizację obejmującą wszystkie sektory – napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Jury zauważyło również, że BOŚ świadomie nie stawia na bycie bankiem uniwersalnym, ale funkcjonuje jako bank specjalistyczny, otwarty na współpracę zarówno z innymi bankami komercyjnymi, jak i instytucjami międzynarodowymi, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. BOŚ obecnie posiada 36 proc. zielonych kredytów w swoim portfelu, wg. nowej strategii banku do 2023r. wartość ta ma wzrosnąć do 50 proc.

Dodaj komentarz