piątek, 14 czerwca 2024
BOŚ Bank logo

Bank Ochrony Środowiska w ramach realizacji swojej strategii ESG dołączył do inicjatywy Science Based Targets. SBTi jest międzynarodowym partnerstwem pomiędzy Carbon Disclosure Project (CDP), programem ONZ „Global Compact” (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (WRI) i Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF), którego celem jest promocja działań zmierzających do ochrony klimatu, w tym do obniżenia śladu węglowego.

Dołączenie do inicjatywy jest kolejnym krokiem w realizacji ambitnej strategii BOŚ, zakładającej osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 r. Wsparcie ekspertów i know-how organizacji pomoże BOŚ w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami ocenić wpływ swojej działalności na środowisko. Audyt obejmie także emisje związane z portfelem Banku. Dzięki temu bank będzie mógł skutecznie realizować swój plan redukcji emisji oraz raportować jego postępy.

SBTi promuje wyznaczanie celów środowiskowych popartych wiedzą naukową. Organizacja posiada wysokie standardy oraz szczegółowe wymogi dotyczące wyznaczania i weryfikacji celów redukcji emisji. Te aspekty były szczególnie istotne dla BOŚ przy decyzji o przystąpieniu do partnerstwa.

Cele wyznaczone na podstawie wiedzy naukowej to cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które są zgodne z poziomem dekarbonizacji wymaganym do realizacji Porozumienia Paryskiego ograniczenia globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C w porównaniu do epoki przedprzemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.

BOŚ dołączył do grona ponad 70 instytucji finansowych na całym świecie, które publicznie zadeklarowały wyznaczenie celu w ramach SBTi.

 

źródło: Bank Ochrony Środowiska

Dodaj komentarz