sobota, 20 kwietnia 2024
BOŚ Bank logo

Bank Ochrony Środowiska dążąc do neutralności klimatycznej dba o to, by jego działalności była coraz bardziej ekologiczna, jednocześnie stale monitorując utrzymanie już osiągniętych celów. Dlatego systematycznie sprawdzamy czy nasza siedziba spełnia wszelkie kryteria ekologiczne. W tym roku została przeprowadzona recertyfikacja Green Office dla centrali BOŚ.

Certyfikat Green Office jest formą potwierdzenia ekologicznych standardów zarządzania biurem przyznawanym przez niezależnych audytorów z międzynarodowej Fundacji dla Edukacji Ekologicznej.

Powstał na bazie międzynarodowych standardów, realizowanych pod nadzorem Foundation for Environmental Education z siedzibą w Kopenhadze.

Audytorzy Fundacji zweryfikowali procesy zarządzania, analizując szczegółowo praktyki związane ze zużyciem wody, energii czy wykorzystaniem papieru. Rozpatrywali także programy i projekty proekologiczne prowadzone na rzecz pracowników, klientów i partnerów BOŚ.

Otrzymanie certyfikatu Green Office wiąże się ze spełnieniem kryteriów standardu ekologicznego. Kryteria te dzielą się na dwie grupy: techniczne i związane edukacją ekologiczną.

Do grupy kryteriów technicznych zaliczamy zagadnienia takie jak np. możliwość segregacji odpadów oraz zarządzanie zużyciem wody i energii elektrycznej. Druga grupa obejmuje kryteria związane z edukacją ekologiczną pracowników, dostawców, klientów, a także tworzeniem przyjaznego środowiska pracy.

źródło: Bank Ochrony Środowiska

Dodaj komentarz