niedziela, 21 lipca 2024
BNP Paribas logo

Bank BNP Paribas zdobył drugą nagrodę główną w XVI edycji konkursu „The Best Annual Report 2020” Instytutu Rachunkowości i Podatków. Organizatorzy oceniają skonsolidowane raporty roczne pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Bank znalazł się wśród laureatów nagrody głównej już trzeci rok z rzędu.

Nagrody główne są przyznawane na podstawie łącznej oceny sprawozdania z działalności, zastosowania MSSF/MSR, oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz raportu zintegrowanego.

– Kolejny sukces w konkursie „The Best Annual Report 2020” to potwierdzenie, że w naszej komunikacji z rynkiem skutecznie odpowiadamy na potrzeby odbiorców, oczekujących raportowania w sposób kompleksowy i przystępny. Jakość komunikacji finansowej jest niezbędna dla budowania zaufania wśród inwestorów. W świetle wyzwań, przed którymi stoi polska i światowa gospodarka, kluczowe staje się nie tylko zobrazowanie wzrostu naszego biznesu, ale też odpowiedzialności, z którą jest budowany. Dziękuję i gratuluję wszystkim zaangażowanym w tworzenie naszego raportu – mówi Jean-Charles Aranda, Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas, nadzorujący Obszar Finansów.

Bank BNP Paribas po raz drugi zaprezentował najważniejsze informacje finansowe i pozafinansowe w Zintegrowanym Raporcie Rocznym w wersji cyfrowej. Brak papierowego wydania raportu to wyraz troski banku o środowisko. W raporcie za 2020 rok Bank BNP Paribas podkreślił zaangażowanie w przeciwdziałanie skutkom pandemii, wsparcie Klientów i gospodarki oraz troskę o pracowników. Pomimo pandemii i trudnej sytuacji rynkowej Bank realizował swoje priorytety w ramach strategii Fast Forward oraz spójnej z nią strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju i osiągnął solidne wyniki finansowe.

źródło: Bank BNP Paribas

Dodaj komentarz