piątek, 14 czerwca 2024
Pekao United Nations

Bank Pekao dołączył do inicjatywy ONZ – United Nations Global Compact, potwierdzając tym samym gotowość do działania na rzecz Agendy 2030 i włączenia 10 Zasad UN Global Compact do swoich strategii.

Po raz pierwszy ideę Global Compact przedstawił Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Kofi Annan na światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które odbyło się 31 stycznia 1999 roku. Wezwał on wówczas liderów światowego biznesu do wsparcia budowy społecznych i ekonomicznych podstaw, niezbędnych dla podtrzymania nowej gospodarki światowej.

United Nations Global Compact zrzesza aktualnie ponad 14 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 166 krajów, które opierają swoją działalność na dziesięciu uniwersalnych zasadach z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

– Od lat angażujemy się na rzecz zrównoważonego rozwoju – jako godna zaufania instytucja finansowa, wiarygodny partner biznesowy i odpowiedzialny pracodawca. Przystąpienie do UN Global Compact stanowi rodzaj zobowiązania do stawiania sobie dalekosiężnych celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, a to już robimy, czego najlepszym dowodem jest Strategia ESG na lata 2021-2024, którą ogłosiliśmy w czerwcu. Postawiliśmy w niej sobie bardzo ambitne cele m.in. w zakresie finansowania projektów zrównoważonych klientów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji CO2 i zużycie węgla, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz wsparcie transformacji energetycznej i adaptację do zmian klimatu. Dlatego naturalną koleją rzeczy jest nasz udział w tej inicjatywie ONZ – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

– Poprzez akces do United Nations Global Compact potwierdziliśmy nasze długofalowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Jako instytucja dostarczająca finansowanie mamy realny wpływ na tempo realizacji m.in. celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz transformacje naszych klientów i przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Zakładamy, że w horyzoncie naszej Strategii ESG zorganizujemy finansowanie dla nowych zrównoważonych projektów na kwotę co najmniej 30 mld zł, z czego co najmniej 8 mld zł nowego finansowania przeznaczymy na projekty zielone i społeczne, a co najmniej 22 mld zł na wsparcie emisji obligacji ESG, co doskonale wpisuje się w realizację Agendy 2030 – podkreślił Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Skala potrzeb inwestycyjnych związanych z realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej, Porozumień Paryskich i Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ w 2015 roku wymaga aktywnego włączenia się całego sektora finansowego w realizację inwestycji w niskoemisyjną gospodarkę. Polityka klimatyczna ONZ nie ma szans na wdrożenie bez przeniesienia kapitału z inwestycji wysokoemisyjnych na nisko- i zeroemisyjne. Aby przeprowadzić transformację globalnego sektora energii, potrzeba kapitału o niespotykanej dotąd wysokości. Bank Pekao S.A. już od kilku lat realizuje ambitne projekty z zakresu zrównoważonych finansów, emituje zielone obligacje, czy wdraża projekty w polskich miastach choćby na rzecz obniżenia ich energochłonności. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś dołącza również do największej globalnej inicjatywy ONZ zrzeszającej zrównoważony biznes – United Nations Global Compact – skomentował Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Członkostwo w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu.

Do zadań UN Global Compact należy identyfikowanie wyzwań i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewnianie praktycznych wskazówek, promowanie działań oraz merytoryczne wsparcie swoich członków.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 233 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.\

źródło: Bank Pekao

Dodaj komentarz