piątek, 14 czerwca 2024
Bank Pocztowy karta zbliżeniowa

W ramach nowej umowy z konsorcjum Banku Pocztowego S.A., PKO Banku Polskiego oraz eService Sp. z.o.o. w zakresie bezgotówkowych usług płatniczych do 15 tysięcy wzrośnie liczba terminali POS w placówkach Poczty Polskiej, której Klienci coraz częściej płacą kartą lub BLIKiem.

Nowa umowa Poczty Polskiej S.A. z konsorcjum, obejmująca najbliższe 3 lata, pozwoli na zwiększenie nie tylko liczby użytkowanych przez Pocztę terminali POS z 12 do 15 tysięcy, ale także umożliwi uruchomienie innych nowoczesnych rozwiązań płatniczych.

Oferta nowoczesnych i różnorodnych płatności bezgotówkowych pozwoli nam skutecznie rywalizować o klientów na rynku. Poczta Polska zwraca szczególną uwagę na rozwiązania bezpieczne i wygodne. Umowa z konsorcjum umożliwia w ramach dzierżawy terminali POS świadczenie szerokiego wachlarza takich usług, a w przyszłości umożliwi wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań  mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Klienci Poczty realizują coraz więcej płatności w formie bezgotówkowej zarówno w placówkach pocztowych jak i u kurierów. W ciągu 8 m-cy 2021 r. liczba transakcji kartami wzrosła o 14 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Natomiast liczba transakcji BLIKiem wzrosła aż o 115 proc. W tym samym okresie zwiększyła się również liczba płatności kartą u kurierów o 19%. Zawarta przez Pocztę umowa pozwala także na wdrażanie nowych rozwiązań płatniczych. We wrześniu br. pojawiło się już Multi MCC, które pozwala na wygodne płacenie kartą lub BLIKiem za zakupy produktów Totalizatora Sportowego, a w przyszłości możliwe będą także  płatności wymagające odrębnego kodu MCC.

– Umowa z Pocztą Polską realizuje nasze strategiczne cele. Z jednej strony chcemy stawać się bankiem coraz bardziej cyfrowym, świadczącym nowoczesne usługi w ramach Grupy Poczty Polskiej. Z drugiej zaś strony Bank Pocztowy aktywnie wspiera te działania, które zmniejszają poziom wykluczenia polskich obywateli w zakresie korzystania z oferty rynku finansowego, w tym w szczególności płatności bezgotówkowych. Nowe usługi, które będzie świadczyć konsorcjum w przyszłości będą wspierać działania na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego w Polsce – mówi Jakub Słupiński, wiceprezes, p.o. prezesa Zarządu Banku Pocztowego.

Poczta Polska obecnie dysponuje 8,5 tys. terminali POS w 4,6 tys. placówek własnych oraz 3,5 tys. terminali POS mobilnych, z których korzystają kurierzy. Stanowi to najliczniejszą sieć terminali POS, jaką obsługuje eService u jednego podmiotu. Daje to Poczcie Polskiej pozycję największego klienta, którego obsługuje lider polskiego rynku usług płatniczych.

– Kontynuacja współpracy i wspólne dążenie do szerszego wykorzystania nowoczesnych usług dostarczanych przez eService jest dla nas powodem do ogromnej satysfakcji, a jednocześnie dużym, pozytywnym wyzwaniem. Poczta Polska jest jednym z naszych najważniejszych klientów. W jej placówkach na terenie całego kraju realizowanych jest codziennie kilkaset tysięcy bezgotówkowych transakcji płatniczych. Chcemy wspólnie dbać o to, by korzystający z nich klienci mogli cieszyć się jak największą wygodą oraz dostępnością nowoczesnych i przyjaznych rozwiązań płatniczych  – powiedziała Joanna Seklecka, prezes Zarządu eService.

Od ponad pięciu lat Bank Pocztowy S.A., PKO Bank Polski S.A. i eService Sp. z.o.o. – wchodzące w skład konsorcjum instytucje, są odpowiedzialne za dostarczanie i obsługę rozwiązań płatniczych wykorzystywanych przez polskiego operatora pocztowego. Poczta Polska współpracuje z konsorcjum od 2019 roku.

Dodaj komentarz