niedziela, 19 maja 2024
City Handlowy logo

Wyniki banku Citi Handlowy w trzecim kwartale pozostawały pod wpływem wzrostu aktywności klientów. Przychody zwiększyły się o 4 proc. r./r. i 9 proc. kw./kw., dzięki rekordowym przychodom z transakcji walutowych oraz wyższemu wynikowi prowizyjnemu. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 93 mln złotych w kwartale oraz 561 mln złotych po dziewięciu miesiącach 2021, co oznacza prawie 2,5-krotny wzrost w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2020 roku.

„Odbicie gospodarki i wynikająca z tego potrzeba silniejszego wspierania rozwoju klientów będzie w najbliższych kwartałach jednym z motorów wzrostu wyników naszego banku. Nasi klienci realizują ambitne plany rozwoju w Polsce i za granicą. Chcemy być ich partnerem w tych działaniach” – powiedziała Prezes Zarządu Elżbieta Czetwertyńska.

W bankowości instytucjonalnej przychody wzrosły 5 proc. r./r. Przychody z klientowskich transakcji walutowych były wyższe o 39 proc. r./r. Wynik prowizyjny banku wyniósł 158 mln złotych (+15 proc. r./r.), na co złożyły się m.in. 40-proc. wzrost prowizji z bankowości transakcyjnej oraz 25-proc. wzrost prowizji w wealth management.

Wyższym przychodom towarzyszyło utrzymanie kosztów operacyjnych pod kontrolą, pomimo zauważalnej presji na koszty wynagrodzeń, co nie jest unikatową sytuacją dla nas, ale widocznym trendem na rynku. Koszty ryzyka wróciły do znormalizowanych poziomów, jednocześnie jakość portfela kredytowego pozostawała wysoka ” – powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

Korzystając ze swojej unikalnej pozycji globalnego banku dla firm, Citi Handlowy wspierał klientów na rynkach finansowych. Dom Maklerski Banku Handlowego pełnił rolę globalnego koordynatora w transakcji podwyższenia kapitału dla firmy z branży farmaceutycznej o wartości 216 mln zł.

Rozwiązania technologiczne, które bank udostępnia swoim klientom, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Bank zanotował ponad 22 proc. wzrost liczby firm korzystających z opcji logowania biometrycznego w aplikacji mobilnej CitiDirect BE Mobile. O 11 proc. wzrosły wolumeny przelewów Express Eliksir w porównaniu do trzeciego kwartału rok wcześniej.

Nowością udostępnioną klientom korporacyjnym banku w trzecim kwartale jest Citi Payment Outlier Detector, który umożliwia inteligentną weryfikację płatności wychodzących. To innowacyjne rozwiązanie, które pomaga identyfikować transakcje odbiegające od normy, ograniczając ryzyko związane z płatnościami.

Rośnie także aktywność klientów indywidualnych banku, co widać zarówno we wzroście wydatków na kartach kredytowych, sald na rachunkach bieżących, jak również w najwyższej od trzech lat akwizycji klientów Citigold.

Dane finansowe za 3Q (r./r.):

  • Zysk netto 93 mln złotych (-19%) pod wpływem znormalizowanych kosztów ryzyka
  • Wskaźnik koszty/przychody 60%
  • Wskaźnik kredyty/depozyty 46%
  • Współczynnik wypłacalności (TCR) 19%

Dodaj komentarz