niedziela, 21 lipca 2024
PEKAO logo

Trzeci kwartał 2021 roku przyniósł kontynuację dynamicznego odbicia wyników finansowych Banku Pekao, skonsolidowany zysk netto był o 70 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok  wcześniej, co było zasługą wzrostów we wszystkich strategicznych segmentach działalności banku, w tym wolumenów i sprzedaży kredytów dla wszystkich grup klientów, a także obniżki kosztów operacyjnych. Pomimo dodatkowych rezerw ostrożnościowych na portfel kredytowy w CHF koszty ryzyka pozostały na niskim poziomie.

– Trzeci kwartał był czasem kontynuacji gospodarczego ożywienia po pandemii, a my potrafiliśmy przekuć to odreagowanie na dobre wyniki naszego banku. Wróciły już one na dobre do poziomów sprzed pandemii. Co ważne aktywność naszych klientów rośnie nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem, ale i poprzednim kwartałem, mamy duży popyt na kredyty, zwłaszcza wśród małych i średnich firm i klientów indywidualnych. Za wzrost rentowności banku odpowiada też nasza ciągła praca nad efektywnością i niższe koszty operacyjne. Dzięki tym działaniom powtarzalne ROE w trzecim kwartale wyniosło ponad 9 proc., a to w środowisku wyższych stóp procentowych powoduje, że spodziewamy się szybszego niż zakładaliśmy w strategii osiągnięcia dwucyfrowego poziomu tego wskaźnika – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

WZROST zysków skokowy, sprzedaż nowych kredytów o kilkadziesiąt procent wyższa

 • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 631 mln zł wobec 371 mln zł rok wcześniej. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 70 proc. Narastająco po 9 miesiącach 2021 roku zysk netto zamknął się kwotą 1,481 mld zł, czyli był 62 proc. wyższy niż za okres styczeń-wrzesień rok wcześniej oraz znalazł się na takim samym poziomie jak przed pandemią: w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku.
 • Wzrost wyników w III kw. bazował na wszystkich kluczowych segmentach działalności Banku Pekao. Wolumen kredytów w segmencie przedsiębiorstw zwiększył się w III kw. 2021 rok do roku o blisko jedną piątą, ale urósł też o 9 proc. w porównaniu z II kw. Nowa sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych (łącznie gotówkowych i hipotecznych) wzrosła w okresie lipiec-wrzesień 2021 w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 61 proc., a nowa sprzedaż kredytów dla MŚP o 40 proc.
 • Wynik z opłat i prowizji ponownie się poprawił i w III kwartale był o prawie 5 proc. lepszy niż w poprzednich trzech miesiącach, a w porównaniu z analogicznym okresem 2020 urósł o 18 proc. Wynik odsetkowy zwiększył się odpowiednio o 4 i 15 proc.

EFEKTYWNOŚĆ jednym z priorytetów, koszty wyraźnie w dół

 • Powtarzalny wskaźnik ROE przekroczył w III kwartale 2021 r. poziom 9 proc. W strategii Bank Pekao zakłada 10-proc. ROE w 2024 roku.
 • Koszty operacyjne w III kw. były o ponad 4 proc. niższe niż kwartał wcześniej.
 • Strategiczny cel Banku Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc. W trzecim kwartale 2021 r. znalazł się on na poziomie 43,4 proc. w porównaniu do 45,4 proc. kwartał wcześniej.

 KLIENCI z dostępem do nowych cyfrowych usług

 • Bank Pekao utrzymuje wysokie tempo wzrostu w sprzedaży produktów i rozwoju funkcjonalności kanałów bankowości cyfrowej.
 • Klienci mogą już korzystać z kolejnej wersji aplikacji mobilnej PeoPay, zawierającej narzędzia inwestycyjne i sukcesywnie poszerzanej o kolejne usługi dodane, takie jak płatności za bilety komunikacji miejskiej, parkingi czy zakupy ratalne online.
 • Zaowocowało to kolejnym kwartałem wzrostu aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec września było ich 2,3 miliona wobec 1,9 miliona rok wcześniej. W przypadku pożyczek konsumenckich, przez internet zostało sprzedanych aż 62 proc. z nich w porównaniu do 53 proc. rok wcześniej.
 • Wskaźnik digitalizacji usług tylko od czasu ogłoszenia strategii Pekao wiosną 2021 urósł aż o 5 punktów procentowych do 55 proc. Wskaźnik digitalizacji to miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych. Pekao zakłada, że w 2024 roku – na koniec okresu obecnej strategii – zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ w działaniu

 • Poprawa otoczenia gospodarczego, zdywersyfikowane portfolio kredytowe i konsekwentnie konserwatywna i odpowiedzialna polityka kredytowa pozwoliły zamknąć kolejny kwartał z niskimi kosztami ryzyka. W III kwartale wyniosły one 41 punktów bazowych, pomimo dodatkowych rezerw ostrożnościowych na portfel kredytowy w CHF. I były na poziomie sprzed pandemii.
 • Tradycyjnie Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec września łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,6 proc., a Tier1 15,7 proc. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów na poziomie 81 proc. i LCR w wysokości 247 proc.

źródło: Bank Pekao

Dodaj komentarz