niedziela, 19 maja 2024
PKO oddział Warszawa

PKO Bank Polski wybierze w drodze przetargu otwartego agencje reklamowe do obsługi Banku, wybranych spółek Grupy Kapitałowej oraz Obligacji Skarbowych w zakresie działań reklamowych 360°, działań promocyjnych a także kompleksowych prac redakcyjno – wydawniczych przy tworzeniu e – wydawnictw bankowych.

Oferty w przetargu otwartym można składać do 7 grudnia 2021 r
 
Do zadań wybranych agencji należeć będzie m.in. opracowywanie strategii komunikacji wizerunku oraz poszczególnych produktów i usług, bieżąca analiza działań reklamowych i promocyjnych konkurentów i ich strategii w tym zakresie, opracowywanie koncepcji kampanii marketingowych, opracowywanie projektów oryginalnych bądź adaptowanych, w tym projektów materiałów reklamowych, opracowywanie i realizacja innych form promocji produktów i usług oraz kompleksowe prace redakcyjno – wydawnicze przy tworzeniu e – wydawnictw bankowych, prowadzenie portalu Bankomania.pkobp.pl oraz wydawnictw o charakterze wizerunkowym, przygotowywanie materiałów graficznych oraz wsparcie działań PR realizowanych w Banku projektów.
 
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone dwuetapowo. W postępowaniu zostanie wybrana wiodąca agencja reklamowa oraz agencje wspierające. Bank zakłada podpisanie umów z wybranymi agencjami na okres 2 lat.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia oferty można znaleźć na stronie www.pkobp.pl w zakładce OGŁOSZENIA, LICYTACJE, PRZETARGI.
 
źródło: PKO Bank Polski

Dodaj komentarz