niedziela, 19 maja 2024
PKO wyniki konkursu

W XVI edycji konkursu The Best Annual Report organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, PKO Bank Polski zdobył nagrodę „The Best of The Best”. Raport banku utrzymał stały, wysoki poziom punktacji i kolejny rok z rzędu zajął miejsce w czołówce. Kapituła przyznała również bankowi dwie nagrody specjalne: za najlepszy raport w standardzie ESEF i najlepsze sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Oceniając sprawozdania za 2020 rok, kapituła konkursu wiele uwagi poświęciła informacjom dotyczącym pandemii i analizie sposobu komunikacji działań firm w tym czasie.

– Wyniki konkursu potwierdzają, że sprawozdawczość banku nie tylko odpowiada formalnym wymogom, krajowym i międzynarodowym zaleceniom, ale też kształtuje dobrą praktykę. Najwyższa jakość i transparentność danych stanowią fundament, na którym budujemy zaufanie interesariuszy. Dziękuję koleżankom i kolegom, którzy każdego dnia pracują nad podnoszeniem standardów naszego raportowania

– mówi Danuta Szymańska, dyrektor Pionu Rachunkowości w PKO Banku Polskim.

W tej edycji konkursu eksperci po raz pierwszy ocenili raporty roczne za zgodność z standardem ESEF, czyli jednolitym europejskim formatem raportowania. W tej kategorii raport banku szczególnie doceniono za przejrzystość, i zdaniem kapituły, może on stanowić benchmark dla innych spółek z sektora instytucji finansowych.
Nagrodę specjalną bank otrzymał również za sprawozdanie o wynagrodzeniach. Wyróżnia je poziom szczegółowości i transparentność ujawnień oraz czytelność prezentowanych informacji.

– Udało się nam skomplikowane, wymagane przez ustawę zagadnienia przedstawić w przejrzysty i zrozumiały sposób. Z dumą przyjęliśmy tę nagrodę, która potwierdza, że transparentność jest podstawą naszej komunikacji z rynkiem

– mówi Edyta Jarosiewicz, dyrektor Biura Zarządzania Wartością Pracownika w PKO Banku Polskim.

„The Best Annual Report” to konkurs od szesnastu lat organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Jego celem jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

źródło: PKO Bank Polski

Dodaj komentarz