piątek, 14 czerwca 2024
Kula ziemska
  • PKO Bank Polski i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę ramową obejmującą współpracę w zakresie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych kredytów dla eksporterów
  • Gwarancje zabezpieczają spłatę kredytu na realizację inwestycji krajowych generujących eksport
  • Gwarancja może zabezpieczać do 80 proc. kredytu udzielonego eksporterowi.

PKO Bank Polski i KUKE podpisały umowę ramową obejmującą współpracę w zakresie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych kredytów dla eksporterów. Gwarantem jest Skarb Państwa. Gwarancje zabezpieczają nawet do 80 proc. kredytu udzielonego na realizację inwestycji krajowych generujących eksport.

– Ekspansja polskich firm na zagranicznych rynkach przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji polskiej gospodarki. Dlatego PKO Bank Polski oferuje eksporterom konkretne produkty i dostarcza wiedzę analityczną. Umowa o współpracy z KUKE zapewniająca klientom gwarancje jest elementem nowego systemu wsparcia eksporterów, z którego mogą korzystać przedsiębiorstwa w zaledwie kilku europejskich krajach. Jestem przekonany, że to rozwiązanie przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej naszych klientów, umożliwiając im nowe inwestycje

– mówi Marcin Eckert, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

– KUKE wprowadziło w tym roku system nowatorskich rozwiązań wzmacniających pozycję konkurencyjną polskich firm w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. W ich oferowaniu współpracujemy ściśle z bankami i cieszymy się, że nasze instrumenty stają się właśnie dostępne dla klientów PKO BP. Wspólnie będziemy wspierać polskich przedsiębiorców w zwiększeniu ich potencjału eksportowego, m.in. poprzez udzielanie gwarancji KUKE dla kredytów inwestycyjnych. Bywa, że mniejsze podmioty borykają się z brakiem odpowiednich zabezpieczeń kredytowych i dlatego nie mogą w pełni wykorzystać rynkowych szans. Z kolei potrzeby większych firm mogą czasem przekraczać zdolności kredytowe instytucji finansującej. Scedowanie na KUKE ryzyka pozwala bankom zaproponować wyższe limity klientom, a ci mogą przeznaczyć środki na rozwinięcie potencjału eksportowego w postaci inwestycji w nowe urządzenia, hale czy inny majątek trwały. A dodatkowe finansowanie z banku, dostępne dzięki gwarancjom KUKE, może zostać wykorzystane na bieżącą produkcję i potrzeby obrotowe

– mówi Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE.

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które w PKO Banku Polskim finansują swoje inwestycje krajowe generujące eksport. Oznacza to, że:
  • inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu powinna generować min. 20 proc. przychodów ze sprzedaży na eksport lub
  • projekt powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji, stanowi nie mniej niż 20 proc. sumy przychodów ze sprzedaży, z tych samych wybranych okresów sprawozdawczych.
Gwarancja może zabezpieczać do 80 proc. kredytu, a jej kwota nie może być niższa niż 4 mln zł.
źródło: PKO Bank Polski

Dodaj komentarz