niedziela, 21 lipca 2024
PEKAO logo

W dniach 19-22 listopada 2021 r. Bank Pekao S.A. przeniesie dane i produkty klientów Idea Banku do swoich systemów operacyjnych. Proces odbędzie się w pełni automatycznie. Choć dostęp do rachunków będzie w te dni ograniczony, to możliwe będą płatności kartą w sklepach stacjonarnych i wypłacanie gotówki w bankomatach.

Procesem migracji objętych będzie ok. 270 tys. klientów byłego Idea Banku, w tym ok. 220 tys. firmowych i ok. 50 tys. indywidualnych. Co ważne, numery wszystkich rachunków pozostaną bez zmian.

Ujednolicenie obsługi klientów będzie ostatnim elementem w procesie połączenia banków. Od tej pory wszyscy klienci dawnego Idea Banku będą już korzystać z tych samych serwisów transakcyjnych co klienci Banku Pekao. Zyskają też dostęp do identycznych produktów i usług, w tym do rozwiązań niedostępnych w dawnym Idea Banku jak np. Apple Pay czy Blik, oraz możliwość korzystania z całej sieci oddziałów. Z punktu widzenia klienta proces integracji dobiegnie końca – tłumaczy Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Technologii.

Migracja będzie się wiązała z przerwami w dostępie do usług dla wszystkich klientów, zarówno  korzystających dotąd z systemów dawnego Idea Banku, jak i Banku Pekao. Zakres i terminy przerw będą różne dla poszczególnych grup klientów.

KLIENCI IDEA BANKU

Operacja migracji danych rozpocznie się 19 listopada br. (w piątek) po godzinie 16.00. Wszystkie elektroniczne serwisy dawnego Idea Banku – a więc bankowość internetowa Idea Cloud, aplikacja mobilna i bankowość telefoniczna – zostaną wyłączone. Oznacza to, że nie będzie możliwe wydanie dyspozycji przelewu w bankowości elektronicznej, realizacja płatności internetowych Pay-by-link i płatności internetowych kartą z dodatkowym potwierdzeniem w Idea Cloud. Klienci dawnego Idea Banku nie będą też mogli zlecić płatności na infolinii i w placówkach banku. Natomiast przez cały weekend, podczas którego będzie trwała migracja, będzie można płacić kartami w sklepach stacjonarnych i wypłacać gotówkę w bankomatach. Klienci dawnego Idea Banku, którzy mają ustawiony dzienny limit transakcji powyżej 2 000 zł, od dnia 19 listopada br. będą mogli realizować płatności do kwoty 2 000 zł dla transakcji gotówkowych i do 2 000 zł dla transakcji bezgotówkowych. W razie potrzeby w weekend migracyjny będzie można zastrzec kartę na infolinii. Wyłączona zostanie  usługa wpłat we wpłatomatach sieci Euronet, ale już od poniedziałku klienci dawnego Idea Banku będą mogli korzystać z wpłatomatów Banku Pekao, używając nowej karty naszego banku.

Migracja zakończy się w nocy z 21 na 22 listopada. W poniedziałek od godziny 8:00 klienci byłego Idea Banku zyskają dostęp do swoich rachunków w systemach Banku Pekao – będą korzystali z bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji PeoPay (w przypadku klientów indywidualnych i większości mikroprzedsiębiorstw) lub z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 (w przypadku pozostałych klientów firmowych) oraz z usług infolinii i szerokiej sieci oddziałów Banku Pekao w całej Polsce.

Od 13 października Bank Pekao wysyłał nowe karty debetowe i kredytowe, które klienci byłego Idea Banku mogą aktywować od 21 listopada. Karty kredytowe wydane przez Idea Bank przestaną być aktywne 22 listopada, a karty debetowe – 26 listopada. Aby zachować ciągłość w dostępie do środków, nową kartę kredytową najlepiej aktywować w dniach 21- 22 listopada, wykonując transakcję z użyciem kodu PIN przesłanego pocztą. Z kolei nową kartę debetową najlepiej aktywować do 26 listopada. Z nowej karty debetowej będzie można korzystać z PIN-em ze „starej” karty.

OBECNI KLIENCI BANKU PEKAO

W dniach 19-22 listopada br. wystąpią przerwy techniczne w dostępie do systemów bankowych także dla obecnych klientów indywidualnych i firmowych Banku Pekao w związku z zaawansowaną technologicznie operacją migracji danych i koniecznością niezbędnych prac informatycznych.

Serwis internetowy Pekao24, aplikacja PeoPay, Pekao24Makler oraz platforma eTrader Pekao będą niedostępne od godziny 15:00 20 listopada do godziny 12:00 21 listopada.

Serwis internetowy PekaoBiznes24, aplikacja mobilna i usługa Pekao Connect będą niedostępne od 19 listopada od godziny 22:00 do 22 listopada do godziny 6:00.

W czasie przerwy technicznej klienci Banku Pekao nie będą mogli realizować transakcji BLIK oraz płatności internetowych Pay-by-link ani płatności internetowej kartą z potwierdzeniem autoryzacji w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. W tym czasie na infolinii banku będzie można tylko zastrzec kartę. Płatności kartami w sklepach stacjonarnych i wypłaty z bankomatów będą działać prawidłowo.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy trwał proces aneksowania umów z klientami indywidualnymi dawnego Idea Banku. Klientom firmowym dokumentacja regulująca obsługę firmy została zmieniona bez konieczności podpisywania nowej umowy. Następnie Bank Pekao przeprowadzał technologiczne próby migracji, które przeszły w pełni pomyślnie. Wtedy też bank podjął decyzję o wyznaczeniu terminu pełnej migracji danych.

Przeniesienie klientów z jednego systemu bankowego do drugiego to operacja wymagająca dużej staranności zarówno pod względem technicznym, informatycznym, jak i komunikacyjnym. W centrum naszej uwagi zawsze jest bowiem klient, jego spokój, bezpieczeństwo i satysfakcja z naszych usług. Cieszymy się, że przekonaliśmy do pozostania z nami tak wielu klientów dawnego Idea Banku. Robimy wszystko, aby proces migracji przebiegł dla nich bezproblemowo i aby już wkrótce mogli docenić zalety korzystania w pełni z naszych produktów i usług – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.

Idea Bank został poddany procesowi przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution) decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r.
31 grudnia ubiegłego roku BFG ogłosił, że Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao. Tym samym rozpoczął się proces migracji klientów z jednej instytucji do drugiej.

Krótko potem klienci Idea Banku otrzymali informacje o czekających ich zmianach oraz możliwości kontynuowania współpracy z Bankiem Pekao. Bank przygotował dla części klientów przechodzących z Idea Banku atrakcyjną ofertę, uwzględniającą między innymi  konta bez opłat za ich prowadzenie i z tym samym numerem rachunku, a także bezpłatną obsługę kart wielowalutowych z gwarancją niskich kursów przewalutowań oraz wysokooprocentowane lokaty.

Dodaj komentarz