niedziela, 19 maja 2024
Alior Bank logotyp

Alior Bank wspiera firmy w realizacji inwestycji przyjaznych środowisku i proponuje klientom biznesowym finansowanie inicjatyw ekologicznych, w tym instalacji fotowoltaicznych. W ofercie banku dostępne są kredyty inwestycyjne dla firm, które chciałyby skorzystać z rozwiązań umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne oraz kredyty dla przedsiębiorców, którzy planują profesjonalną sprzedaż energii w ramach aukcyjnego systemu wsparcia.

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko osób fizycznych, ale także przedsiębiorców, ponieważ pozwalają uniezależnić się od rosnących cen energii. Mogą też być źródłem zysku przy sprzedaży nadwyżki energii do sieci zewnętrznej. Panele fotowoltaiczne to ekologiczna i opłacalna inwestycja dla klientów biznesowych, dlatego udostępniamy możliwość finansowania tego typu inicjatyw na korzystnych warunkach – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.
Finansowanie aukcyjnych projektów odnawialnych źródeł energii (OZE)

Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców z segmentu małych, średnich i dużych firm, którzy planują budowę elektrowni fotowoltaicznych lub wiatrowych, o mocy większej niż 500 kW. W ramach przygotowanego pakietu rozwiązań Alior Bank proponuje kredyt inwestycyjny, kredyt na VAT, transakcje FX Forward, transakcje IRS, gwarancje i akredytywy. Bank finansuje projekty realizowane w formule SPV przez inwestorów doświadczonych w realizacji projektów OZE.

Alior Bank proponuje finansowanie inwestycyjne do 15 lat od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, nie dłużej jednak niż do daty jego zakończenia. Bank umożliwia karencję w spłacie kapitału do 6 miesięcy od dnia pierwszej sprzedaży energii i dostosowanie wysokości rat kapitałowych do sezonowości przychodów. Wysokość kredytu może wynieść nawet do 85 proc. kosztów inwestycji, przy minimalnym wymaganym 15 proc. wkładzie własnym firmy.

Biznes Kredyt Zakupowy na cele ekologiczne

Kredyt skierowany jest do przedsiębiorców z segmentu mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którzy planują wprowadzić nowoczesne narzędzia minimalizujące negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Środki z kredytu przedsiębiorca może przeznaczyć m.in. na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

Alior Bank proponuje wysokie kwoty finansowania – do 1 mln zł dla mikrofirm oraz do 3 mln zł dla małych i średnich firm. Minimalna kwota kredytu to 5 tys. zł. Bank nie wymaga zabezpieczeń materialnych. Zabezpieczeniami kredytu na zakup i montaż fotowoltaiki są gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego – gwarancja COSME lub gwarancja de minimis oraz weksle na rzecz Alior Banku i Banku Gospodarstwa Krajowego. Biznes Kredyt Zakupowy to finansowanie nieodnawialne. Spłata następuje w ratach, zgodnie z harmonogramem. Maksymalny okres kredytowania wynosi 120 miesięcy.

Obecni i przyszli zwycięzcy aukcji OZE mogą ubiegać się o finansowanie w centrach bankowości korporacyjnej Alior Banku, natomiast Biznes Kredyt zakupowy na cele ekologiczne jest dostępny we wszystkich placówkach Alior Banku.

Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od wiarygodności i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje o kredycie zakupowym na cele ekologiczne i ofercie finansowania aukcyjnych projektów OZE są dostępne na www.aliorbank.pl

źródło: aliorbank.pl

Dodaj komentarz