sobota, 20 kwietnia 2024
ludzie tworzący strzałkę
  • PKO TFI to największe detaliczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce – wartość aktywów netto zarządzanych przez PKO TFI wyniosła 40,34 mld zł (stan na dzień 30.09.2021 r.).
  • Aktywa zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zarządzanych przez PKO TFI wynoszą już ponad 2,15 mld zł (stan na 30.09.2021 r.).
  • PKO TFI jest liderem sprzedaży we wrześniu br. (ponad 387 mln zł netto), jak i od początku 2021 roku (prawie 6,13 mld zł netto).

Wartość aktywów netto zarządzanych przez PKO TFI wyniosła ponad 40,34 mld zł, z czego ponad 2,15 mld zł zgromadzone zostało w funduszu PKO Emerytura-sfio, na którym oparte są Pracownicze Plany Kapitałowe.

PKO TFI nie tylko zarządza największymi aktywami zgromadzonymi w ramach PPK w Polsce, ale jest także największym detalicznym towarzystwem funduszy inwestycyjnych według raportu Analizy.pl – Aktywa funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2021).
Mimo najniższych od kwietnia 2020 r. rynkowych napływów do funduszy inwestycyjnych (raport Analizy.pl – Saldo wpłat i wypłat do funduszy -wrzesień 2021) PKO TFI zostało liderem sprzedaży – we wrześniu 2021 r. klienci wpłacili netto do funduszy zarządzanych przez PKO TFI ponad 387 mln zł, a od początku roku Towarzystwo pozyskało blisko 6,13 mld zł.

– Cieszymy się z zaufania, jakim darzą nas inwestorzy. Sprzyjająca sytuacja ekonomiczna cały czas działa na naszą korzyść. Nieustannie prowadzimy działania edukacyjne na temat funduszy inwestycyjnych, promujemy długoterminowe i systematyczne formy inwestowania, jak również dbamy o atrakcyjność naszej oferty. Te wszystkie czynniki przekładają się na dobre wyniki sprzedażowe oraz wysoką wartość aktywów, którymi zarządzamy

– mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

PKO TFI zarządza aktywami należącymi do ponad 1,6 mln klientów.

źródło: PKO TFI

Dodaj komentarz